Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit twee pijlers. Wij zijn actief op het gebied van de collectieve belangenbehartiging in arbeidsverhoudingen. Daarnaast staan wij onze leden bij op het niveau van de individuele dienstverlening. Leden van de BVP kunnen rekenen op een adequate en kwalitatieve sterke ondersteuning.

Wat doen wij op collectief gebied?

  • Uw arbeidsvoorwaarden op cao gebied;
  • Pensioenregelingen;
  • Reorganisaties en sociale plannen;
  • Modernisering arbeidsvoorwaarden;
  • Functieclassificatie en salarissystemen;
  • Ondersteuning en samenwerking Ondernemingsraad.

Wat doen wij aan individuele dienstverlening?

  • Overleg en onderhandeling voor het lid bij een arbeidsconflict;
  • Juridische ondersteuning in het geval van een arbeidsconflict met werkgever*;
  • Beoordelen van arbeidsovereenkomsten;

* Externe juridische ondersteuning alleen bij een lidmaatschap van meer dan 6 maanden. Interne (juridische) ondersteuning bij een lidmaatschap van minstens 3 maanden.