Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit drie pijlers. Wij zijn actief op het gebied van de collectieve belangenbehartiging in arbeidsverhoudingen via de CAO tafel (1) en Ondernemingsraad (2). Daarnaast staan wij onze leden bij op het gebied van individuele dienstverlening. Leden van de BVP kunnen rekenen op een adequate en kwalitatief goede externe juridische ondersteuning en/of mediation bij arbeidsconflicten (3).

Wat doen wij op collectief gebied?

  • Uw arbeidsvoorwaarden op cao gebied;
  • Pensioenregelingen;
  • Reorganisaties (ge├»nitieerd door de werkgever) waarin wij ons richten op goede sociale plannen;
  • Modernisering arbeidsvoorwaarden, waarin wij ons sterk maken voor vereenvoudiging met behoud van alle rechten en privileges;
  • Functieclassificatie en salarissystemen, waarin wij de OR adviseren;
  • Samenwerking met de Ondernemingsraad.

Wat doen wij aan individuele dienstverlening?

  • Indien gewenst, aanwezigheid van een bestuurslid in geval van een verstoorde arbeidsrelatie bij gesprekken met HR;
  • Ondersteuning in geval van een verstoorde arbeidsrelatie door middel van mediation (in overleg met / na goedkeuring van HR);
  • Juridische ondersteuning in het geval van een arbeidsconflict met de werkgever*;
  • Beoordelen van arbeidsovereenkomsten;

* Externe juridische ondersteuning alleen bij een lidmaatschap van meer dan 6 maanden.