Aanmeldingsformulier

De plussen van het lidmaatschap van de BVP:

  • Meepraten en meebeslissen over al uw collectieve belangen die gekoppeld zijn aan uw rechtspositie als werknemer;
  • Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten;
  • Overleg en onderhandelingen met uw werkgever in het geval van problemen en conflicten;
  • Beoordelen en toetsen bij het vaststellen van de individuele arbeidsovereenkomst;
  • Belastingvoordeel elk jaar door aftrek contributie;
  • Wij zijn aangesloten bij de vakcentrale. Ook in Den Haag worden uw belangen behartigd.

Het aanmeldingsformulier kunt U bij de Secretaris opvragen

Aanmeldingsformulier