Nieuwsbrief Pensioenfonds Croda

In oktober hebben de werkgever en de vakverenigingen een akkoord bereikt over de cao 2021-2024. In dit akkoord was de pensioenparagraaf een belangrijk onderdeel. De pensioenregeling wordt met ingang van 1 oktober 2021 gewijzigd.

Hierbij ontvangt u informatie over de wijzigingen. De pensioenvergelijker geeft in het kort de wijzigingen weer. De nieuwsbrief geeft meer details over de wijzigingen en de gevolgen voor de werknemers van Croda, de voormalige werknemers (‘’slapers’’) en de gepensioneerden.

Mocht u nog vragen hebben over de wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Ilse van Kruistum (als u werknemer bent) of met Dion Pensioenservices zoals ook vermeld in de nieuwsbrief.

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda

20211015-27-ste-nieuwsbrief-Pensioenfonds-Croda-herziening-regeling

20211015-Pensioenvergelijker-herziening-regeling