Home

De Belangenvereniging voor Professionals (BVP) is een vakvereniging voor de professionele medewerkers bij Givaudan, Croda, Saint-Gobain en Farm Frites. Voor steeds meer medewerkers bij de bedrijven, waar de BVP als belangenvereniging actief is, behartigt deze vereniging op een actieve en constructieve wijze de belangen van haar leden.

Indien u ons bij deze werkzaamheden wilt steunen en uzelf wilt verzekeren van professionele hulp op het moment dat het voor u wenselijk is, dan kunt u zich bij ons aanmelden. De BVP voelt zich gesteund met uw lidmaatschap wanneer ze aan de onderhandelings-tafel plaats neemt.